PERSBERICHT

Een geslaagd Gronings initiatief

Meer dan 500 Nederlanders hebben gehoor gegeven aan een oproep van de in Groningen gevestigde MindTime Foundation. Ze reageerden op een dringend verzoek om de onlangs vertaalde Nederlandse versie van het MindTime profiel te helpen valideren. Hierdoor is de MindTime enquête nu ook in het Nederlands beschikbaar. De enquête meet mensen hun individuele denkstijl.

Om het succes van de validatie van de Nederlandstalige MindTime enquête te vieren én ter ere van de naderende verjaardag van koning Willem-Alexander, geeft de stichting een gratis e-boek cadeau aan de eerste 10.000 mensen die alles over hun denkstijl te weten willen komen. Het boek beschrijft de theorie van MindTime en hoe iedere denkstijl op eigen wijze onze percepties van de wereld vormt.

Sinds haar oprichting in 2017 is de MindTime Foundation regelmatig uitgenodigd om te komen spreken over MindTime door onder meer TEdX Groningen, Studium Generale en de Hanzehogeschool. Een veelgestelde vraag aan de oprichters van de stichting was wanneer het MindTime profiel in het Nederlands beschikbaar zou komen.

MindTime is een wetenschappelijk gevalideerde theorie die de verschillen die we tussen mensen ervaren, verklaart door te kijken naar hoe mensen denken en naar wat vooraf gaat aan onze denkprocessen: onze diepste motivaties.

“Denken is wat ons mens maakt.” Zegt oprichter John Furey. “De naam Homo sapiens zegt het al, we zijn in de eerste plaats een denkend wezen. En als we begrijpen hoe we denken dan zijn we beter in staat om een ​​gelukkiger leven te leiden. We zijn dan niet langer gevangenen van onze gedachten en ons individuele standpunt.”

Hoewel het MindTime model een wetenschappelijke theorie is, is het eenvoudig te begrijpen en te gebruiken. MindTime legt op duidelijke wijze uit waarom en hoe mensen van elkaar verschillen in de manier waarop ze denken en geeft inzicht in hoe deze verschillen kunnen worden gebruikt om onze communicatie en samenwerking tussen mensen te verbeteren. Al ons denken kan begrepen worden vanuit de drie perspectieven van tijd: verleden, heden en toekomst (past thinking, present thinking en future thinking?.

Past thinking stelt je beter in staat om risico’s in te schatten en veiligheid en zekerheid te vinden – dit is de onderzoeker en de analist in ons. Future thinking zorgt er voor dat we kansen zien en nieuwe ideeën creëren en het is het deel in ons dat intuïtief beslissingen neemt of spontaan besluit om van koers te veranderen. Mensen die veel present thinking gebruiken proberen hun directe omgeving te stabiliseren. Ze zijn gericht op concrete korte-termijn doelen, werken het liefst volgens plan en voelen zich goed in gestructureerde omgevingen. Dit is de organisator in ons.

Hoewel ieder van ons elk van de denkstijlen bezit gebruiken we deze drie primaire motivaties niet allemaal op dezelfde manier. Ieder mens heeft een eigen unieke mix van de drie denkstijlen. Sommige mensen bezien de wereld grotendeels vanuit één perspectief terwijl anderen twee of drie denkstijlen integreren.

Door te begrijpen waar onze individuele verschillen vandaan komen kunnen we beter leren communiceren en samenwerken en dat is in onze voortdurend complexer wordende samenleving van levensbelang.

Iedereen kan de test maken op www.mindtime.com/dutch. Deelnemers ontvangen na het beantwoorden van de 18 MindTime stellingen meteen een diepgaand rapport van hun denkstijl en een kortingscode om hun gratis e-boek te downloaden. Het beantwoorden van de stellingen duurt gemiddeld 3 minuten. De resultaten worden momenteel alleen nog in het Engels aangeboden, hoewel men via een Google Translate plugin de tekst op de website kan laten vertalen naar het Nederlands.

John Furey, oprichter van de MindTime Foundation

Een gratis Archetype e-boek ontvangen?

De eerste 10.000 mensen die het MindTime-profiel beantwoorden ontvangen een gratis Archetype e-boek met tips en inzichten over hun eigen denkstijl.

Contactgegevens:

Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Myrte de Jong.

Telefoon:              06 – 23605297
E-mail: myrtedejong@mindtime.com

Een korte inleiding in MindTime door John Furey is terug te zien in zijn TEDx talk in Groningen, november 2017.

EINDE PERSBERICHT